Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_MƠ....!---   ooo   ---

Đêm qua, trong giấc mơ buồn!
Gặp ai – viên mãn bài thơ: TÌNH HỒNG!
Lặng cười. Mình trốn -  thinh không!
Giật mình. Tỉnh giấc!
Mênh mông ...  trời sầu !!!

PHAN NGỌC HẢI
7:00 – 01 – 11 – 2011

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_MƠ....! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM