Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_LÁ ƠI!LÁ ƠI !!!


Tôi thật sự mất em rồi: Chiếc Lá!
Từ ngày Thu - Tôi cơn gió vô tình,
Giữa biển người. Tôi, em –giờ xa lạ,
Gặp mặt: Chào! Mà khoảng cách mông mênh!!!

Tôi hối tiếc, những ngày xưa đẹp nắng
Lá vươn mình trong gió, trọn mùa vui
Giờ thấy Lá, khép mình
Buồn, thinh lặng….
Sợ tình đời!
Tôi xót!
Lá…
Lá ơi!!!

PHAN NGỌC HẢI

Sg 07-09-2011

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_LÁ ƠI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM