Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NỖI LÒNG …!
ĐÁ trầm sâu
Không khi nào
… ướt mắt!

Là đại dương
BIỂN chẳng khóc
… bao giờ!

Sao chiều nay
Ngọn Sóng hoang
… dào dạt

ĐÁ BIỂN buồn!
Nghẹn thắt trước
… vần thơ!!!


Phan Ngọc Hải

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NỖI LÒNG …! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM