Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_KHÔNG TÊN!


                                                                      Ảnh trên Mạng

https://www.facebook.com/ngochai.phan.71
(Mến tặng một bạn Thơ!)
Ta về, người đã đi
Sài Gòn đêm trống hoác
Giọt sương buồn hoen mi
Cà phê Xưa ... bỗng nhạt!

Phố khuya ta vẹt gót
Xuôi ngược tìm Hương người
Hơn nửa đời đắng đót
Mơ một mùa - Trăng vui...
Ta trở về - cay mắt
Hồn hoang vu, gió lùa
Người đi, Trăng giấu mặt
Sài Gòn - đêm Thu... mưa!!!
Phan Ngọc Hải
0:40 - 27/08/2016

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

1 nhận xét to ''Thơ_KHÔNG TÊN!"

ADD COMMENT
  1. Đọc thơ lại nhớ Sài Gòn
    Nhớ tà áo trắng, giáo đường cầu kinh

    Trả lờiXóa

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM