Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CÁI BÓNG


CÁI BÓNGTôi!
Con sáo – hót theo người,
Ậm à đôi chữ
Khóc cười vẩn vơ…
Buồn vui!
Vần điệu, gọi: THƠ!
Hôm qua nói: Nguyệt,
Bây giờ bảo:Trăng!
Ngày mai lại viết: Chị Hằng…
Bao nhiêu cái chữ loằng ngoằng trong tôi!
Ngơ ngơ, ngác ngác … nhìn đời,
Thấy mình hụt hẫng – ý, lời… xa xôi.

Tôi là …
Cái BÓNG
Của TÔI !!!

PHAN NGỌC HẢI

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CÁI BÓNG "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM