Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TÔI ƠI!
TÔI ƠI !
---   ooo   ---


Ngủ đi nhé! Tôi ơi,
Đừng buồn nữa,
Mộng xa rồi! Thực tế,
Trắng tay thôi.
Ngủ ngoan đi! Mưa đời,
Rồi sẽ tạnh.
Lau mắt khô! Chớ để,
Tím bờ môi…..
Dẫu đã biết! nẻo tình,
Chông chênh lắm
Sao tôi ơi! Lỏng lẻo,
Trái tim gầy…!!!

PHAN NGỌC HẢI
23-09-2011

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TÔI ƠI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM