Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NGẠI!NGẠI…Nghĩ vần thơ
Ngại thơ buồn – buông bút.
Ngắm vầng trăng
Ngại trăng lặn – nên thôi!
Nhìn trời xanh
Ngại gió cuốn – mây trôi
Nghĩ về anh
Ngại… sóng trào.
Biển cạn !!!

PHAN NGỌC HẢI
09-08-2011


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NGẠI! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM