Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_TRẢ LẠI VÀNG THU.


TRẢ LẠI VÀNG THU.


Áo mỏng – Tôi đi. Ngày Đông ấy,
Đường chiều, vạt nắng khép bên sông,
Vàng Thu, tôi trả. Người nhặt lấy,
Bới tàn hương, khơi khúc nhạc lòng!

Áo mỏng – Tôi đi. Ngày Đông ấy,
Có con chim nhỏ hót ven sông:
"Dẫu gian nan, cũng đừng quay lại
Tình mất rồi. Tiếc! Cũng bằng không….”


PHAN NGỌC HẢI

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_TRẢ LẠI VÀNG THU. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM