Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_THÚ VUI.


THÚ VUIThú vui  nào cũng lắm thanh tao
Khoe  tài thời kẻ thấp, người cao
Tu mi quân tử, len lén hé
Hợm hĩnh tiểu nhân, xồng xộc vào
Vườn Xuân rộn rã đầy ong bướm
Điền viên lặng lẽ độc tiêu dao
Ta dại khép mình, ngại kẻ ngắm
Người khôn phô tướng,  lắm  tự hào.

PHAN NGỌC HẢI

1: 00 - 25 – 12 - 2011

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_THÚ VUI. "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM