Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_MEN ĐỜI


MEN ĐỜI


Xen vị ngọt là đắng,
Không riêng gì cà phê
Cuộc đời, sau khoảng lặng
Là bão nổi ê chề!

Có một điều rất thật,
Ta dám nhìn thẳng không?
Hay chỉ lời ngọt mật
Để xoa dịu cõi lòng!

Đời không là cơn mơ,
Nên đời trần trụi quá,
Yêu nhau, thành lời thơ
Ghét nhau…là loài quạ!

Thôi! Đời luôn Ngọt – Đắng,
Ta hãy sống vì nhau
Sẻ chia từng giọt nắng,
Mai rồi… biết tìm đâu???!

PHAN NGỌC HẢI


Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_MEN ĐỜI "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM