Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_NỖI LÒNG ĐÁ BIỂN


NỖI LÒNG ĐÁ BIỂN


Trái tim vừa khép. Buồn chưa tạnh!
Sợ lắm ai ơi -  Một chữ Tình!
Trót thân ĐÁ BIỂN, đời hiu quạnh,
Sóng cả ngàn khơi… dạt tiếng oanh!

Tình chưa đã cũ, tìm chi mới?
Câu Thơ thành máu. Cuối như đầu,
Đêm nghe tiếng gió xa rời rợi,
ĐÁ BIỂN trầm tư… mãi muôn sau!!!

PHAN NGỌC HẢI

29-11-2011

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_NỖI LÒNG ĐÁ BIỂN "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM