Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CHÚT HỒN THƠ ...!


CHÚT HỒN THƠ ...!Trời cho em  chút hồng nhan
Lại ban  ngay kiếp đa đoan ... vì tình!
Trăng tròn,  câu chữ còn xanh
Trăng  nghiêng mười sáu ... phong phanh Thơ buồn!

Lối yêu,  chưa dẫm chân son
Lời Thơ đã  đẫm nỗi buồn chia xa...!
Chân cầu  nước chảy thiết tha
Ngó mây tan  hợp. Thơ hòa ... hợp tan!

Tình đầu,  hai chữ trái ngang
Người đi,  kẻ ở ... hòa chan lệ buồn!
Đêm về ngồi  ngắm Trăng suông
Câu Thơ  vướng vít. Bẻ cong VẬN... thời!

Lại yêu –  buồn đẫm mắt môi ...
Câu Thơ gãy  vụn. Đâu rồi xanh xưa?!
Cuộc đời  bạc trắng nắng mưa
Đời Thơ lỡ ... VẬN. Bao mùa – BỂ DÂU?!!!

PHAN NGỌC HẢI
Gò Công tây, sáng cuối tuần!
10/03/2012
Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CHÚT HỒN THƠ ...! "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM