Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_CHIỀU ĐÔNG TRÊN BIỂN


CHIỀU ĐÔNG TRÊN BIỂN
(Kỉ niệm chuyến Từ Thiện ở Bà Rịa 18-12-2011)

Chiều Đông trên Biển đẹp não nùng!
Một chút sương mờ nhẹ nhẹ buông
Chân di từng bước, không dám thở,
Sợ chiều khép vội. Đêm về: BUỒN!

Chiều Đông trước Biển, nhớ người xa
Một cánh thiên di, biệt quê nhà!
(Có hai đứa ngốc – chia Trăng vỡ…)
Bao năm Biển chết… góc hồn ta!

Sao về với Biển một ngày Đông?
Tình lỡ bao năm. Ngỡ cạn, cùn…
Không ngờ… bùng cháy - từng kỉ niệm,
Chiều Đông trên Biển,
Đẹp não nùng !!!

PHAN NGỌC HẢI
22:30 – 19 – 12 - 2011@ Ngọc Hải cảm ơn anh Thắng 

Share This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_CHIỀU ĐÔNG TRÊN BIỂN "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM