Thơ mới nhất:

Menu

Thơ_BIỂN ĐỘNG

BIỂN ĐỘNG!

Viết cho những gợn sóng li ti ….

Chiều nay buồn!
Buổi chiều thật buồn!
Hình như gió thét, xé hoàng hôn? Hình như Biển Tím – trào sôi … Động! bao sóng ngàn khơi … trập trập trùng!!!
Biển lặng giấu mình … muốn được yên! Sau lần chìm nổi, chuốt ưu phiền. Thơ buồn nhuộm góc đời – Biển tím! Lệ thầm, nhỏ đọng… khóc, hờn duyên!!!
Sao Trời chẳng để yên đời Biển? Ập tới cuồng phong … xóa cõi riêng! Âm ba cuộn sóng trong lòng Biển… Bão đời ào ạt, Biển ngã nghiêng….!
Chiều nay, bỗng sóng li ti gợn … chẳng tím hơn – màu tím Biển mơ! Cho ta một phút nghe lòng chạnh…… Khép vào Dĩ Vãng!
VUI với THƠ!!!!

PHAN NGỌC HẢIShare This:

Post Tags:

Jillur Rahman

I'm Jillur Rahman. A full time web designer. I enjoy to make modern template. I love create blogger template and write about web design, blogger. Now I'm working with Themeforest. You can buy our templates from Themeforest.

No Comment to " Thơ_BIỂN ĐỘNG "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM